O SYSTÉMU

Základní informace o systému

Acro-Online se skládá ze tří samostatných částí. Hlavní částí je webová aplikace (frontend, backend a databáze) běžící na dedikovaném serveru. Dále se skládá z modulu pro sběr dat o hodnocení akrobatického letu v reálném čase a systému pro monitorování letu. Moduly mohou pracovat samostatně, ale prezentace dat se odehrává vždy přes hlavní webovou aplikaci.

Technologie

Server běží na OS Linux, distribuci Debian 10. Databáze pracuje na PosgtreSQL 13. Backend webové aplikace je založen na Python3 frameworku Django. Frontend pracuje pomocí frameworku ANGULAR 9 a množství dalších modulů.

Monitorování letu

Modul pro monitorování letu slouží ke stanovení hodnocení letu z pohledu umístění sestavy v prostoru. K tomu se používají mobilní měřící jednotky v jednotlivých letadlech a přijímací stanice na postu rozhodčích. Pozemní jednotka bývá součástí miniserveru hlavního rozhodčího.

Sběr dat od rozhodčích

Sběr dat je realizován offline zadáním přímo do webové aplikace nebo v reálném čase pomocí polního serveru a sady tabletů. Každý rozhodčí zadává známky hodnocení jednotlivých figur přímo do aplikace v tabletu. Tablet data asynchronně odesílá do centrálního miniserveru přímo na postu rozhodčích. Miniserver slouží k administraci závodu z pozice hlavního rozhodčího a také k asychnonní komunikaci s hlavním serverem.

Letecká akrobacie

Letecká akrobacie je sport, kde hodnocení provádí skupina rozhodčích na základě stanovených pravidel a katalogizovaného schématu manévrů ohodnocených koeficientem obtížnosti. Manévry se skládají do figur a figury do sestav. Rozhodčí ohodnotí každou jednotlivou figuru sestavy známkou od 0 do 10 s půlbodovým inkrementem. Součtem násobků koeficientu a známky se získá skóre.

PŘÍBĚH VÝVOJE SYSTÉMU

Historie Acro-Online

Vývoj systému začal někdy v průběhu roku 2006. Poprvé byl použit v roce 2008 a aktuálně se jedná o sedmou verzi systému. Systém byl použit na více než akrobatických soutěžích 100 soutěžích v ČR a ve světě.

2006

  • Něco jsme začali vyvíjet.
Dancer

KONTAKT

Kontaktní údaje

E-mail: info@acro-online.com
Sestavy: sequence@acro-online.com